2012-02-12_033

Zespół „Etiuda”, czyli balet po puławsku

historia

Balet, rozumiany jako taniec, od kilku dekad ma w Puławach ugruntowaną pozycję. Niemalże wraz z początkiem działalności Puławskiego Ośrodka Kultury „Dom Chemika” funkcjonowanie rozpoczęła w nim grupa baletowa, która na początku lat 90. XX w. przyjęła nazwę Zespół Baletowy „Etiuda”.

Przez pierwsze miesiące działalności ośrodek udostępniał nieodpłatnie salę baletową z zapleczem na ćwiczenia, a także salę widowiskową na występy i pokazy Społecznemu Ognisku Baletowemu w Puławach, którym zarządzało Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie. Ówczesny dyrektor ośrodka Kleofas Obuch miał jednak znacznie większe ambicje związane z obecnością baletu w Puławach. Już na początku 1985 r. powzięte zostały kroki, aby przy Puławskim Ośrodku Kultury „Dom Chemika” stworzyć własną grupę baletową dla dzieci i młodzieży. Oznaczało to, iż należało zrezygnować ze współpracy z lubelskim stowarzyszeniem. Sformowanie własnego zespołu baletowego dyrektor powierzył instruktorowi tańca Zofii Stec.

Zofia Stec przybyła do Puław w 1968 r., czyli na długo przed powstaniem Puławskiego Ośrodka Kultury „Dom Chemika”. Jest absolwentką Szkoły Baletowej w Poznaniu z dyplomem zawodowego tancerza. W przeszłości była tancerką w Operze Wrocławskiej oraz w Państwowym Zespole Pieśni i Tańca „Mazowsze”. Po ukończeniu studiów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, jako pedagog, rozpoczęła pracę w Młodzieżowym Domu Kultury w Puławach, a następnie w Towarzystwie Muzycznym im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie.

W 1968 r. Zofia Stec założyła zespół baletowy, który przez dekadę funkcjonował w puławskim Młodzieżowym Domu Kultury. W 1978 r. zespół wraz z instruktorem przeniósł się do nieistniejącego już Zakładowego Domu Kultury Zakładów Azotowych „Puławy”, który był zlokalizowany przy ul. Partyzantów (obecnie w budynku mieści się Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Romualda Twardowskiego). Tam działał pod auspicjami Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie. Jako akompaniatorzy początkowo z zespołem współpracowali puławscy muzycy: Wojciech Dudzik, Jerzy Sochacki, Sławomir Sochacki. Na jesieni 1984 r. zespół znalazł nową siedzibę w otwartym właśnie Puławskim Ośrodku Kultury „Dom Chemika”. Takie są właśnie korzenie puławskiego Zespołu Baletowego „Etiuda”.

Zajęcia zespołu baletowego w Puławskim Ośrodku Kultury „Dom Chemika” rozpoczęły się w styczniu 1985 r. Warunki do nauki tańca były bardzo sprzyjające. Młodzież dostała do dyspozycji salę baletową o powierzchni 160 m2 i kubaturze ok. 1080 m3 wraz z niezbędnym zapleczem technicznym i socjalnym. Początkowo na zajęcia uczęszczało 18 dziewcząt, które były absolwentkami Społecznego Ogniska Baletowego w Puławach.

W pierwszych latach funkcjonowania w Puławskim Ośrodku Kultury „Domu Chemika” zespół baletowy przygotował i wystawił na scenie jednoaktowy spektakl baletowy pt. „O krasnoludkach i sierotce Marysi” na podstawie bajki Marii Konopnickiej w choreografii Zofii Stec do muzyki Sławomira Sochackiego. Spektakl spotkał się z dużym uznaniem mieszkańców miasta. Po kilku latach działalności w nowej placówce zespół zaczął używać nazwy „Etiuda”, która obecnie jest rozpoznawalna nie tylko w Puławach i okolicach, ale znana jest na terenie całego kraju.

Zespół Baletowy „Etiuda” wielokrotnie zdobywał laury na ogólnopolskich, wojewódzkich i miejskich przeglądach. „Etiuda” ma w swoim repertuarze taniec klasyczny i tańce charakterystyczne – hiszpańskie, włoskie, węgierskie, jemeńskie, greckie, żydowskie, amerykańskie, a także modern jazz, step klasyczny i irlandzki. Tą ostatnią technikę zespół ćwiczy od 2003 r., ale efekty mówią same za siebie, o czym świadczy szereg nagród i wyróżnień.

Wzorem profesjonalnych szkół artystycznych na zakończenie roku szkolnego, tuż przed wakacjami, organizowana jest Lekcja Popisowa, podczas której prezentowany jest fragment zwyczajowo prowadzonych zajęć, a w drugiej części członkowie zespołu prezentują swoje umiejętności taneczne. Pierwsza tego typu Lekcja Popisowa odbyła się w 1971 r., a w murach Puławskiego Ośrodka Kultury „Dom Chemika” w 1985 r. Aktualnie oprawę muzyczną i akompaniament dla zespołu prowadzi Zbigniew Jonak.

Dzięki wytężonej pracy opiekuna zespołu oraz młodzieży uczestniczącej w zajęciach „Etiuda” zyskała znaczącą rangę w kulturze Puław, a każdym występem dostarcza widzom wspaniałych emocji i wzruszeń. Zajęcia w „Etiudzie” wpływają bardzo korzystnie na rozwój fizyczny i osobowość uczestników na nie uczęszczających. Między członkami zespołu zawiązują się przyjaźnie. Młodzież nie tylko poprawia swoją sprawność psychoruchową, ale również kształtuje wrażliwość, dyscyplinę, a poprzez występy na scenie także pewność siebie. Zdecydowaną większość osób w zespole stanowią dziewczęta, ale z listy promocji zawodowych widać, że jest tam również miejsce także dla chłopców. Początkowo uczestnictwo w zajęciach było zupełnie bezpłatne, lecz zmiany ustrojowe w Polsce pociągnęły za sobą szereg zmian, również w funkcjonowaniu ośrodków kultury. Dlatego też w 1990 r. wprowadzona została opłata dla uczestników zajęć.

Aktualnie poza „Etiudą” działa jeszcze w ośrodku Dziecięcy Zespół Baletowy, do którego uczęszczają najmłodsze dzieci, nawet sześciolatki dopiero zaczynające przygodę z tańcem. Jednym z podstawowych celów tych zajęć jest praca nad sylwetką dzieci, ponieważ część z nich przychodzi na nie mając wadę postawy. Dzieci uczą się tu ładnego, lekkiego chodu, kształtują słuch muzyczny i poczucie rytmu. Osoby o szczególnych predyspozycjach dostają się następnie do szkół baletowych.

Wychowankowie „Etiudy” tańczą nie tylko na najsłynniejszych polskich scenach teatralnych, ale też w Wielkiej Brytanii, Francji, Kanadzie i Szwecji. Karierę na scenie zrobiły m.in.: Danuta Kozakiewicz, Iwona Duliasz, Ewa Szymańska, Edyta Szymańska, Emma Wójcicka, Marcin Kaczorowski, Lidia Woś, Urszula Bernat, Radosław Jurendt, Ilona Zarzeka, Marta Dąbkowska, Elżbieta Serafińska, Anna Karabela, Marta Wiejak. Jednym z absolwentów „Etiudy” w ostatnich latach jest Michał Pasternak, który związał się z Teatrem Muzycznym w Gdyni. Kilka dziewczyn z „Etiudy” tańczy z kolei w Zespole Tańca Irlandzkiego „Reelandia” z Warszawy.

Zespół posiada niezależną stronę internetową www.balet-etiuda.pl. Rok 2015 jest trzydziestym rokiem funkcjonowania zespołu w Puławskim Ośrodku Kultury „Dom Chemika”. Zarówno Zofia Stec, jak i sam Zespół Baletowy „Etiuda”, posiadają w dorobku wiele cennych nagród. Wśród sukcesów „Etiudy” na przestrzeni ostatniej dekady należy wspomnieć o następujących trofeach:

 • II miejsce na I Wojewódzkich Spotkaniach Baletowych w Świdniku (2014 r.),
 • I miejsce na Międzynarodowym Festiwalu Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej „Wiosenne Gwiazdy 2011” w Puławach (2011 r.),
 • II miejsce na Wojewódzkim Festiwalu Współczesnych Form Tanecznych w Lublinie (2008 i 2009 r.),
 • II miejsce na Miejskiej Scenie Amatora „O puchar prezydenta miasta” w Puławach (2006, 2008 i 2009 r.),
 • „Złota Miotła Baby Jagi” oraz „Brązowa Miotła Baby Jagi” na Ogólnopolskim Tanecznym Sabacie Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych w Kielcach (2009 r.),
 • I miejsce na Miejskiej Scenie Amatora „O puchar prezydenta miasta” w Puławach (2007 r.),
 • I miejsce na IV Warszawskich Młodzieżowych Spotkaniach Tanecznych „Spontan” w Warszawie (2007 r.),
 • III miejsce na IX Ogólnopolskim Przeglądzie Inscenizacji Fragmentów Dzieł Williama Shakesper’a w języku angielskim w Lublinie (2007 r.),
 • I miejsce na Międzynarodowym Festiwalu Tańca Dzieci i Młodzieży „Złote Baletki” w Spale (2006 r.),
 • II miejsce na III Warszawskich Młodzieżowych Spotkaniach Tanecznych w Warszawie (2005 r.),
 • I miejsce na IX Mistrzostwach Polski w Tańcu Sportowym w Warszawie (2004 r.),
 • I miejsce na „Scenie Młodych” w Lublinie (2004 r.).

W tekście wykorzystane zostały fragmenty pracy licencjackiej autorstwa Karoliny Wręgi.