Rekonstrukcja historyczna bitwy pod Laskami i Anielinem z 1914 roku

   r. (niedziela), godz. 22:55    Brak komentarzy do Rekonstrukcja historyczna bitwy pod Laskami i Anielinem z 1914 roku

W niedzielę 11 października we wsi Brzustów koło Pionek w powiecie kozienickim odbyła się inscenizacja bitwy historycznej, która miała miejsce w tym rejonie w czasie działań wojennych podczas I wojny światowej. W dniach 22-26 października 1914 r. w ramach operacji iwangorodzkiej stoczono pod Anielinem i Laskami bitwę, w której po stronie państw centralnych uczestniczyła I Brygada Legionów Polskich pod dowództwem Józefa Piłsudskiego. Bitwa odbywała się w czasie ofensywy armii austro-węgierskiej i niemieckiej, zakończyła się załamaniem natarcia państw centralnych i spaleniem przez Rosjan okolicznych wsi i odrzuceniem wrogich wojsk spod twierdzy w Dęblinie. Oddziały polskie uczestniczące w tych kilkudniowych starciach wycofały się jako jedne z ostatnich z zajmowanych pozycji, chcąc uniknąć oskrzydlenia przez wojska carskie.

Sama rekonstrukcja bitwy została profesjonalnie przygotowana, choć trzeba przyznać, iż trochę dziwnie to wyglądało, kiedy w okopach państw centralnych przy austriackiej obsadzie ckm powiewała polska flaga. Ale całość inscenizacji wypadła bardzo dobrze, pomimo ponad godzinnego opóźnienia startu całego wydarzenia. Fantastycznie prezentowali się jeźdźcy, jednostki piechoty obu stron (Austriacy, Rosjanie, Polacy) i rosyjska obsada artyleryjska.

Głównymi organizatorami tegorocznej rekonstrukcji historycznej bitwy pod Laskami i Anielinem był 22 Pułk Ułanów Podkarpackich z Garbatki Letnisko oraz Związek Strzelecki Oddział Kawaleryjski „Bieliniak” z Radomia. W inscenizacji uczestniczyło około 100 rekonstruktorów, w tym ponad 20 jeźdźców. Całość wydarzenia została podzielona na kilka etapów. Poniżej licząca 138 zdjęć moja fotorelacja z przygotowań i przebiegu samej inscenizacji.