Portfolio

WYKSZTAŁCENIE

 • V Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Technicznych im. Marii Curie-Skłodowskiej w Puławach (1996-2000)
 • studia magisterskie na kierunku historia na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (2000-2005)
 • studia podyplomowe na kierunku filologia polska na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (2005-2007)
 • studia licencjackie na kierunku public relations i doradztwo medialne na Wydziale Zamiejscowym w Puławach Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (2015-2018)

PRACA

 • instruktor w Puławskim Ośrodku Kultury „Dom Chemika” (2006-…)
 • nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w Szkole Podstawowej w Leokadiowie (2009)
 • pracownik sezonowy w firmie Stewarts Of Tayside Ltd. w Szkocji (2008, 2009, 2011)

WYSTAWY AUTORSKIE

 • Puławy – czas i przestrzeń – część I (2008)
 • Dom Gotycki (2009)
 • Puławy – czas i przestrzeń – część II (2009)
 • Puławy – czas i przestrzeń – część III (2010)
 • Społeczeństwo miastu (2010)
 • Harcerstwo puławskie w okresie PRL – część I (2011)
 • Kamienie milowe – historia, kultura, nauka (2011)
 • Cmentarz wojenny w Puławach: przeszłość – teraźniejszość – przyszłość (2011)
 • 25 lat temu – Puławski Komitet Obywatelski „Solidarność” (2014)
 • Budujemy swoją tożsamość (2014)
 • Legion Puławski 1914-1915 (2015)
 • Cyfrowa historia Puław (2016)
 • Harcerstwo puławskie w okresie PRL – część II (2016)
 • Puławy czasów minionych (2016)
 • Dzieje kolejnictwa w Puławach (2017)
 • Szkocja (2017)

ARTYKUŁY NAUKOWE

 • Mariusz Karolak, Stanisław Papciak – człowiek, który utrwalił Puławy w obiektywie aparatu (wspomnienie), „Studia Puławskie”, tom XI, Puławy 2010, s. 109-116 (+ fot. s. 137).

MEDALE I ODZNACZENIA

 • brązowa odznaka honorowa „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia” (2017)

KURSY I SZKOLENIA

 

PODZIĘKOWANIA