Odsłonięcie Pomnika Niepodległości w Dęblinie

   r. (niedziela), godz. 22:00    Brak komentarzy do Odsłonięcie Pomnika Niepodległości w Dęblinie

Jutro wypada 11 listopada, czyli Narodowe Święto Niepodległości w Polsce, Dzień Weteranów w Stanach Zjednoczonych oraz Dzień Pamięci w Belgii, Wielkiej Brytanii i państwach zrzeszonych w Brytyjskiej Wspólnocie Narodów. Święto to obchodzi się na cześć żołnierzy poległych w wojnach, z akcentem przede wszystkim na Wielką Wojnę, czyli I wojnę światową. W Polsce ponadto celebruje się tego dnia rocznicę odzyskania niepodległości po 123 latach od rozbiorów dokonanych przez Rosję, Prusy i Austrię.

W Dęblinie 11 listopada 2013 r. zostanie odsłonięty Pomnik Niepodległości. Monument stoi już od kilku dni na zrewitalizowanym placu miejskim pod Urzędem Miasta Dęblin. Na początku stycznia tego roku Rada Miasta Dęblin podjęła decyzję o postawieniu w tym miejscu pomnika i umieszczenia na nim tablicy poświęconej Józefowi Piłsudskiemu oraz mieszkańcom miasta i okolic, którzy zginęli podczas wojny polsko-bolszewickiej (1919-1921). Projekt pomnika został przygotowany przez Teresę i Tadeusza Zomerów. W czerwcu ogłoszono przetarg, który wyłonił wykonawcę pomnika.

30 października 2012 r. w czasie ziemnych prac remontowych w parku w centrum Dęblina robotnicy odkryli pamiątkowy monument wykonany z piaskowca. Znaleziono jedynie górny fragment pomnika, na którym zachowały się dwie tablice. Pierwsza poświęcona była Józefowi Piłsudskiemu, a na drugiej, dosyć mocno uszkodzonej, znajdowały się nazwiska ofiar, ludzi którzy zginęli w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Pomnik pochodził prawdopodobnie z 1935 r. i stał przed ówczesnym urzędem gminy. Tak ustalił inspektor Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Nie znane są późniejsze losy obelisku. Możliwe, że pomnik został zniszczony już we wrześniu 1939 r., kiedy to na Dęblin często spadały niemieckie bomby.

Pomnik Niepodległości

Pomnik Niepodległości, Dęblin, 10 listopada 2013 r.

Przed II wojną światową na terenie gminy Irena były trzy pomniki i tablica poświęcona Marszałkowi Piłsudskiemu. Odkryta przed rokiem tablica upamiętniała fakt, iż to właśnie z rejonu Dęblina i Puław Piłsudski dowodził kontrofensywą znad Wieprza, która odmieniła losy wojny z Rosjanami i uratowała broniącą się Warszawę przed bolszewikami. Piłsudski przebywał w Dęblinie w dniach 12 i 13 sierpnia 1920 roku. W maju 1937 r. na budynku poczty, zburzonym w 1944 r., odsłonięto płytę pamiątkową ku czci Józefa Piłsudskiego. Ufundował ją Związek Rezerwistów w Dęblinie, by upamiętnić fakt, że w połowie sierpnia 1920 r. Piłsudski przebywał w jednym z domów w Dęblinie (dziś ten budynek już nie istnieje), skąd pokierował natarciem na bolszewików. Po wojnie tablica była przechowywana przez mieszkańców, m.in. Ignacego Majewskiego. Do przestrzeni publicznej ponownie trafiła w 1989 r., czyli w 71 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Umieszczono ją wówczas na placu miejskim u zbiegu ulic: Warszawskiej, Piłsudskiego, Piłsudskiego. Zniknęła ponownie na kilka miesięcy w tym roku, by pojawić się na nowym Pomniku Niepodległości.

Pomnik Niepodległości znajduje się na nowym placu położonym między ul. Niepodległości i ul. Rynek. Formą przypomina prostopadłościan wzniesiony na wywyższeniu z trzech stopni. Od frontu znajduje się na nim kamienna pionowo rozmieszczona flaga Polski, a pod nią tablica z napisem: W hołdzie poległym w walce | o niepodległość Polski | mieszkańcy Dęblina | 2013 rok. Natomiast na szczycie pomnika umieszczono orła w koronie z rozpostartymi skrzydłami, a pod nim napis majuskułą: Bóg Honor Ojczyzna. Po lewej stronie wmontowane są dwie tablice. Na górnej znajduje się napis: W tym domu kwaterował | Naczelny Wódz| Józef Piłsudski | 12 i 13 sierpnia 1920 roku | w przeddzień decydującego | nad Rosją zwycięstwa | Potomnym ku pamięci | Związek rezerwistów | w Dęblinie | 1937. Dolna tablica zawiera inskrypcję majuskułą: Tablica w latach |1937 -1944 | była wywieszczona | w pobliżu na budynku | poczty burzonym w 1944 r | do 1989 r przechowywana | przez mieszkańców | Dęblina świadczy, że | Polska powstała by żyć | W 71 rocznicę | odzyskania niepodległości | Mieszkańcy. Po prawej stronie pomnika umieszczono odnalezione w zeszłym roku tablice. Na obu są napisy majuskułą. Ta górna zawiera tablicę z dedykacją dla Piłsudskiego: Z tego miejsca 14 sierpnia 1920 r | Józef Piłsudski | poprowadził swę bohaterskie walka. Dolna tablica posiada napis: W boiu tym życie dali | za Ojczyznę | obywatele gminy | Jan Ochal | Władysław Buczkowski | Stanisław Wojewoda | Jan Nowak | Julian Nowak | Mateusz Zdunek | Szama Tochterman | Bolesław Ilczewski | Marian Wojewoda | Władysław Gołąbek | Andrzej Walasek | Stanisław Zdunek | Szymon Truskowski | Mortko Smietana | Tadeusz Czechowski | Bronisław Badaj | Jan Gołąbek.

Pomnik Niepodległości

Pomnik Niepodległości, Dęblin, 10 listopada 2013 r.

Pomnik, jako całość, prezentuje się okazale, mimo prostej formy nie przytłacza rozmiarami, ładnie się komponuje w odnowionej przestrzeni miejskiej. Remont centrum Dęblina rozpoczął się w lipcu 2012 r. Równolegle prowadzony był remont zespołu pałacowo-parkowego oraz przebudowa ulic w centrum miasta. To największa w dziejach miasta inwestycja. Jej całkowity koszt to około 22 miliony złotych, z czego około 10 milionów pozyskano ze środków unijnych, dokładnie z Regionalnego Programu Operacyjnego. Przy pomniku mieści się też fontanna.

Uroczyste odsłonięcie pomnika zaplanowano na godzinę 11.15.