Nowa ekspozycja w puławskim Muzeum Czartoryskich

   r. (poniedziałek), godz. 7:30    Brak komentarzy do Nowa ekspozycja w puławskim Muzeum Czartoryskich

W środę 8 lipca w Muzeum Czartoryskich w Puławach odbyło się otwarcie rozszerzonej wystawy „Czartoryscy – powrót do Puław”. Znalazły się na niej eksponaty pochodzące ze zbiorów krakowskiej Fundacji XX. Czartoryskich. Są wśród nich pamiątki i dzieła sztuki, które księżna Izabela Czartoryska gromadziła pierwotnie w Świątyni Sybilli oraz w Domu Gotyckim. Ekspozycja jest rozlokowana w kilku pomieszczeniach Pałacu Czartoryskich: Sali Kamiennej, Sali Gotyckiej, Sali Rycerskiej, na klatce schodowej. Dotychczas puławskie muzeum udostępniało eksponaty tylko w Sali Tradycji, gdzie jeszcze kilka lat temu urządzane były śluby cywilne. Nowe pomieszczenia zostały przyznane muzeum po zwolnieniu ich przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa. Na otwarcie przybyło wiele osób, wśród nich m.in. dr Barbara Czartoryska.

Muzeum Czartoryskich w Puławach rozpoczęło swą działalność 6 października 2009 r. pod auspicjami rodziny książąt Czartoryskich. Podstawowym celem utworzenia go było restytuowanie po ponad dwustu latach pierwszego polskiego muzeum, które założyła w Puławach w 1801 r. księżna Izabela Czartoryska. Powołanie nowej placówki było wynikiem trójstronnego porozumienia zawartego pomiędzy Muzeum Nadwiślańskim, władzami miasta Puławy i Instytutem Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Muzeum Czartoryskich w Puławach jest jednym z oddziałów Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym, a dyrektorem puławskiej placówki jest Dorota Święcicka-Odorowska.

Muzeum jest czynne niemalże codziennie w godzinach 900 – 1700. Do niedawna cena biletu normalnego wynosiła 6 zł, a ulgowego 4 zł, natomiast w poniedziałki był wstęp bezpłatny. Obecnie cena biletu normalnego wynosi 12 zł, ulgowego 8 zł, a bezpłatnie można wejść we wtorki, ale tylko do końca lipca.