Mia100 Ulic [#2] – ul. Chmielowskiego

   r. (poniedziałek), godz. 8:15    Brak komentarzy do Mia100 Ulic [#2] – ul. Chmielowskiego

Patronem ulicy Chmielowskiego jest Adam Chmielowski herbu Jastrzębiec. Żył on w latach 1846-1916 i bardziej znany jest jako święty Albert Chmielowski i święty Brat Albert. Był zakonnikiem franciszkańskim znanym z pełnej poświęcenia pracy dla biednych i bezdomnych, założył zgromadzenie albertynów i albertynek, jest świętym Kościoła katolickiego. Był też malarzem, choć jego dorobek artystyczny jest niewielki, ponieważ już w 1888 roku, w niecały rok od rozpoczęcia życia zakonnego, porzucił uprawianie malarstwa uznając je za zajęcie pozbawione istotnego sensu. Jako nastolatek kształcił się w Korpusie Kadetów w Petersburgu, gdzie zwrócił na niego uwagę sam car Aleksander II. Później brał udział w powstaniu styczniowym w 1863 r., walczył m.in. w bitwie pod Kurowem. Jego związki z Puławami są jednak dużo bogatsze, ponieważ od 1861 r. do wybuchu powstania studiował w tutejszym w Instytucie Politechnicznym Rolnictwa i Leśnictwa. W 1983 r. został beatyfikowany, w 1989 r. kanonizowany, a od 1999 r. jest patronem miasta Puławy.

Ulica Chmielowskiego w Puławach ma charakter ulicy obsługującej. Jej nawierzchnia na całym odcinku jest wyłożona warstwą asfaltu, a po obu stronach jezdni znajduje się pas zieleni oraz chodniki wyłożone czerwoną kostką. Ulica została całkowicie zmodernizowana dekadę temu. Jest zlokalizowana w dzielnicy Działki na osiedlu Sienkiewicza.

2015-08-15_0037

Pierwotnie była to droga gruntowa nie posiadająca własnej nazwy. Kiedy zaczęły powstawać Zakłady Azotowe „Puławy” i miasto zaczęło się rozrastać to Prezydium Miejskiej Rady Narodowej podjęło uchwałę, by temu traktowi nadać nazwę ulicy Bolesława Bieruta. Wówczas ulica ta zyskała na znaczeniu, ponieważ ułatwiała obsługę transportu na osiedlu o typowo robotniczym charakterze. Obecna nazwa została nadana uchwałą Rady Miasta Puławy z dnia 2 sierpnia 1990 r.

Zabudowa ulicy Chmielowskiego jest niska, są tu położone tylko domki jednorodzinne parterowe, jednopiętrowe i dwupiętrowe. Niemal wszystkie domy są w zabudowie wolnostojącej. Ulica Chmielowskiego ma długość 0,5 km, rozpoczyna się od ulicy Słowackiego i biegnie do ulicy Kniaźnina. Łączy się prostopadle z 7 ulicami: Sienkiewicza i Tuwima po jednej stronie, Południową, Poprzeczną, Środkową, Krótką i Okrzei po drugiej stronie.

Przy ulicy Chmielowskiego zlokalizowany jest jeden przystanek autobusowy komunikacji miejskiej. Jeździ tędy „emka” numer 3 w kierunku osiedla Niwa. W przeszłości przy ulicy Chmielowskiego mieściła się baza Spółdzielni Inwalidów „Łubianka” oraz baza Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „Radbud”, a sama droga przechodziła przy zbiegu z ulicą Kniaźnina przez tory kolejowe i stanowiła wylot drogowy do pobliskiej wsi Rudy w gminie Końskowola.

Od kilku lat przy ulicy tej mieści się hurtownia odzieży sportowej oraz piekarnia i sklep firmowy „Sarzyński”, która to piekarnia jest słynna z produkcji kazimierskich kogutów. Przy ulicy Chmielowskiego jest też zlokalizowany ogród działkowy „Stokrotka”.

2015-08-15_0035