Mia100 Ulic [#6] – ul. Polskiego Czerwonego Krzyża

   r. (poniedziałek), godz. 20:00    Brak komentarzy do Mia100 Ulic [#6] – ul. Polskiego Czerwonego Krzyża

Najstarszą polską organizacją humanitarną jest Polski Czerwony Krzyż, który powstał tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. 18 stycznia 1919 roku powołano Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża, które to stowarzyszenie rozporządzeniem Prezydenta RP z 1 września 1927 r. zmieniło nazwę na Polski Czerwony Krzyż, posługując się oficjalnym skrótem PCK.

PCK to organizacja społeczna, która w czasie II wojny światowej niosła pomoc rannym żołnierzom i ludności cywilnej. W okresie okupacji hitlerowskiej PCK prowadził poszukiwania i rejestrację ofiar wojny oraz niósł pomoc jeńcom wojennym, przesiedleńcom i więźniom hitlerowskich obozów koncentracyjnych. Po zakończeniu działań wojennych PCK niósł doraźną pomoc materialną i leczniczą oraz przyczynił się do odbudowy lecznictwa w Polsce, a także do repatriacji milionów Polaków do kraju. Obecnie PCK zajmuje się m.in. opieką nad chorymi w domu oraz propagowaniem krwiodawstwa.

Ulica Polskiego Czerwonego Krzyża w Puławach jest ulicą obsługującą zlokalizowaną w śródmieściu. Jej nawierzchnia jest utwardzona na całym odcinku asfaltem. Ulica ta ma długość 200 m i łączy ul. Piłsudskiego z al. Królewską.

Nazwa została nadana 5 października 1947 roku uchwałą Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Puławach. Zmiana była wyrazem uznania dla zasług PCK, szczególnie w okresie II wojny światowej. Tablicę z nową nazwą ulicy uroczyście odsłonił Stanisław Kruk – ówczesny burmistrz miasta Puławy.

Wcześniej ulica ta nosiła nazwę ul. Ogrodowej. Była to nazwa zwyczajowa, w żaden sposób nie związana z tradycją historyczną miasta i pochodziła od znajdujących się wokół niej ogrodów. Jej nawierzchnia była brukowana.

Współcześnie ogrodów już nie ma, a na ich miejscu obecnie znajduje się Szkoła Podstawowa nr 2 oraz budynki mieszkalne. Zabudowa tej ulicy dawniej była niska, natomiast obecnie jest niska i średniowysoka (dwa pięciokondygnacyjne bloki mieszkalne). Przy tej ulicy znajduje się m.in. lokal „108 Pizzeria”, gdzie można zjeść pyszną pizzę wypiekaną w ceglanym piecu, a także postój taksówek.

W przeszłości ul. Polskiego Czerwonego Krzyża była dłuższa, przecinała al. Małą i dochodziła do al. Królewskiej. W listopadzie 2011 r. rozpoczęła się modernizacja Skweru Niepodległości i ul. Polskiego Czerwonego Krzyża została zlikwidowana na odcinku pomiędzy al. Małą i al. Królewską, czyli na terenie osiedla Serek.

Obecnie ul. Polskiego Czerwonego Krzyża stanowi drogę jednokierunkową. Ruch odbywa się w kierunku od al. Małej do ul. Piłsudskiego.