Janusz Grobel – wieloletni prezydent Puław

   r. (czwartek), godz. 22:00    Brak komentarzy do Janusz Grobel – wieloletni prezydent Puław

Puławy otrzymały prawa miejskie w 1906 r. Najwyższą władzę w mieście posiadał wówczas burmistrz, czyli przewodniczący magistratu w gminach miejskich. Został nim Henryk Korzeniowski, który jednak nie podjął pracy. Rok później burmistrzem został Andrzej Laskowski, który funkcję tą sprawował do 1913 r. Po nim byli kolejni, aż do zmian politycznych, które zaistniały w Polsce po zakończeniu II wojny światowej. Ostatnim burmistrzem Puław był Marian Kozłowski, który swój urząd sprawował nieco ponad rok.

W okresie I wojny światowej oraz w okresie międzywojennym organizację administracji miejskiej regulowały: dekret z dnia 4 lutego 1918 r. oraz ustawa z dnia 23 marca 1933 r. W okresie okupacji niemieckiej na czele miasta stał burmistrz komisaryczny, natomiast działalność samorządu miejskiego uległa zupełnej likwidacji. Zarząd miasta całkowicie został podporządkowany władzom okupacyjnym.

1 września 1944 r. Krajowa Rada Narodowa wydała dekret o organizacji i działaniu rad narodowych oraz dekret o zakresie i organizacji działania samorządu terytorialnego w dniu 23 listopada 1944 r. i na mocy tych przepisów powołano w Puławach zarząd miejski jako organ wykonawczy miejskich rad narodowych. W związku z ustawą o terenowych organach jednolitej władzy państwowej z dnia 20 marca 1950 r. nastąpiła całkowita reorganizacja organów administracji i samorządu. W miejsce dotychczasowych urzędów powstały prezydia rad narodowych wszystkich szczebli. Reforma spowodowała całkowite przejęcie przez prezydia rad narodowych wszystkich obowiązków administracyjnych w mieście.

Przewodniczącym Prezydium Miejskiej Rady Narodowej (MRN) w Puławach został wybrany 20 marca 1950 r. Stanisław Kowalczyk. Kolejnymi Przewodniczącymi MRN w Puławach byli: Ryszard Mikulski, Stanisław Kruk, Józef Trześniak, Bronisław Kopciał, Antoni Jędrzejczyk, Romualda Gołębiowska, Kazimierz Łabęcki.

prezydent Janusz Grobel udziela wywiadu reporterowi Radio Lublin po uroczystościach nadania Jerzemu Buzkowi tytułu honorowego obywatela miasta Puławy; 1 października 2010 r.; Puławy

« prezydent Janusz Grobel udziela wywiadu reporterowi Radia Lublin po uroczystościach nadania Jerzemu Buzkowi tytułu honorowego obywatela miasta Puławy; 1 października 2010 r.; Puławy »

1 czerwca 1975 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym państwa polskiego oraz o zmianie ustawy o radach narodowych. Poza zniesieniem powiatów, utworzeniem 49 województw, umocowaniem rad narodowych jako terenowych organów władzy państwowej postanowiono również, iż terenowymi organami administracji państwowej w mieście liczącym powyżej 50 tys. mieszkańców oraz w mieście będącym siedzibą wojewódzkiej rady narodowej będzie prezydent miasta, a w mieście mającym do 50 tys. mieszkańców będzie to naczelnik miasta.

Przeprowadzony w 1970 r. spis powszechny ludności wykazał, iż w Puławach mieszka 35 115 osób. Z kolei w 1975 r. mieszkańców Puław było 41 621, zatem nie istniały podstawy prawne, by władzę w mieście sprawował prezydent. Naczelnikiem Miasta Puławy został 12 czerwca 1975 r. Zdzisław Pietroń. W dniu 31 marca 1977 r. zastąpił go na tym stanowisku Zygmunt Czajkowski.

Ustawą z dnia 20 lipca 1983 r. o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego radom narodowym nadano rangę przedstawicielskich organów władzy państwowej, organów samorządu społecznego oraz organów samorządu terytorialnego. Jednocześnie liczba mieszkańców Puław przekroczyła 50 tys., co wiązało się z działalnością i ciągłą rozbudową Zakładów Azotowych „Puławy” W ten sposób Puławy mogły stać się miastem prezydenckim.

15 sierpnia 1984 r. prezydentem Puław został wybrany Zygmunt Czajkowski. Pełnił on swoją funkcję do 1 lutego 1988 r. Zrezygnował ze stanowiska pod koniec 1987 r., co było związane z objęciem przez niego funkcji kierowniczej w puławskim oddziale PZU.

W związku z tą rezygnacją Miejska Rada Narodowa na sesji w dniu 15 stycznia 1988 r. powierzyła je w drodze tajnych wyborów dotychczasowemu wiceprezydentowi Januszowi Groblowi, zarekomendowanemu przez prezydium Miejskiej Rady Narodowej oraz miejską Komisję Współdziałania Partii i Stronnictw Politycznych. Rekomendacja brzmiała:

„Janusz Grobel jako zastępca naczelnika miasta, a następnie wiceprezydent, wykazał się doskonałą znajomością problemów gospodarczych i społecznych miasta, dużymi zdolnościami organizacyjnymi, a także zjednującą mu powszechne uznanie umiejętnością współpracy z organizacjami politycznymi i społecznymi oraz zakładami pracy. Cechuje go wielkie poczucie odpowiedzialności i pracowitość.”

Podczas tej samej sesji odbyło się pożegnanie byłego prezydenta Zygmunta Czajkowskiego, który przez 11 lat stał na czele władz administracyjnych Puław. Z rąk wojewody Tadeusza Wilka otrzymał on medal „Za zasługi dla Lubelszczyzny”, uhonorowany został także odznaką „Za zasługi dla Puław”.

2013-03-21_029

« prezydent Janusz Grobel podczas uroczystości otwarcia Centrum Informacji Turystycznej; 21 marca 2013 r.; Puławy»

Janusz Grobel objął oficjalnie stanowisko w dniu 1 lutego 1988 r. Nowy prezydent miał wówczas 39 lat. Urodził się 21 września 1949 r. pod Puławami, w Niebrzegowie koło Gołębia. Jest absolwentem Państwowej Szkoły Budowlanej w Lublinie. W 1974 r. ukończył Politechnikę Warszawską. Studiował budownictwo lądowe. Jako dewizę życiową podaje: „Na sukces trzeba sobie zapracować”.

Od 1974 r. pracował w Lubelskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego. W 1975 r. przybył do Puław i zatrudnił się w Biurze Projektów Zakładów Azotowych, gdzie pracował przez pięć lat jako asystent projektanta. Tu także aktywnie działał w organizacji partyjnej i młodzieżowej jako wiceprzewodniczący Zarządu Zakładowego Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej.

W 1980 r. wojewoda lubelski powołał go na zastępcę naczelnika miasta Puławy, a w cztery lata potem zostało mu powierzone stanowisko wiceprezydenta tego miasta. Natomiast Prezydentem Miasta Puławy był do połowy 1990 r.

Po zmianach polityczno-gospodarczych, jakie nastąpiły w Polsce na przełomie 1989/1990 r., stanowisko Prezydenta Miasta Puławy objęła Jadwiga Piskorska-Pliszczyńska. Nowy prezydent miasta był z wykształcenia radiobiologiem i toksykologiem, profesorem nauk weterynaryjnych, pracownikiem naukowym związanym z Państwowym Instytutem Weterynaryjnym w Puławach. Jadwiga Piskorska-Pliszczyńska oficjalnie urząd Prezydenta Miasta Puławy pełniła w okresie od 16 czerwca 1990 r. do 8 grudnia 1994 r.

 «»

« prezydent Janusz Grobel w gronie rowerzystów celebruje Europejski Dzień Bez Samochodu; 22 września 2012 r.; Puławy »

W tym czasie Janusz Grobel ponownie znalazł na krótko zatrudnienie na Zakładach Azotowych „Puławy”. Następnie w latach 1991–1994 był zatrudniony w Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” jako wiceprezes. W 1994 uzyskał mandat radnego Puław i w tym samym roku został wybrany przez radę miejską na Prezydenta Miasta Puławy. W 1998 r. uzyskał reelekcję, a później ponownie trzykrotnie (2002, 2006, 2010) został wybierany prezydentem, ale już w wyborach bezpośrednich, jako osoba bezpartyjna i przedstawiciel Samorządowego Porozumienia Prawicy Puławskiej.

Ponadto Janusz Grobel w latach 80. XX wieku przez dwie kadencje był przewodniczącym zarządu puławskiego oddziału Społecznego Komitetu Przeciwalkoholowego. Jest odznaczony m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Brązową Odznaką im. Janka Krasickiego. Jest żonaty i ma dwójkę dzieci. W ostatnich dniach „Puls Biznesu” przyznał mu tytuł „Samorządowego Menadżera Regionu” na Lubelszczyźnie, za uzyskanie pierwszego miejsca w rankingu pod nazwą Filary Polskiej Gospodarki.

Janusz Grobel to chyba najbardziej rozpoznawalna współcześnie osobą związaną z Puławami. Polska Wikipedia podaje, że jest on w ścisłej czołówce prezydentów miast polskich z najdłuższą ilością kadencji. Fakty są takie, że tych kadencji jest nie 5, tylko 6. Należy pamiętać, że ta pierwsza – trwająca raptem dwa lata – miała miejsce jeszcze w okresie PRL.

AKTUALIZACJA (30 listopada 2014)
W wyborach samorządowych przeprowadzonych w Polsce w dniach 16 i 30 listopada 2014 r. Janusz Grobel po raz kolejny został wybrany prezydentem Puław. W pierwszej turze wyborów miażdżącą przewagą pokonał dwóch kontrkandydatów do tego stanowiska. Tym samym ilość jego kadencji na posadzie prezydenta miasta Puławy wzrosła do 7. Obecnie prezydent ma 65 lat i po raz kolejny startował z listy lokalnego Komitetu Wyborczego Stowarzyszenia „Porozumienie Samorządowe Prawicy Puławskiej”.