Internetowa wystawa zdjęć Józefa Adamczewskiego

   r. (sobota), godz. 16:00    Brak komentarzy do Internetowa wystawa zdjęć Józefa Adamczewskiego

Na jesieni 2011 r. uruchomiona została internetowa wystawa zdjęć wykonanych przez Józefa Adamczewskiego. Kim był ów człowiek? Urodził się w 1917 r. i ukończył Gimnazjum im. A. J. Czartoryskiego w Puławach. Był na kursie podoficerskim w dęblińskiej twierdzy, a następnie brał udział w kampanii wrześniowej roku 1939. W okresie okupacji niemieckiej działał w konspiracji, później był przetrzymywany na Zamku w Lublinie, zmarł w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu.

Adamczewski jest autorem kilkudziesięciu zdjęć wykonanych w latach trzydziestych XX w. Przedstawiają one puławską młodzież szkolną w różnych sytuacjach życia szkolnego i pozaszkolnego, podczas zabaw i spotkań koleżeńskich. Stanowią one dobry materiał dokumentujący ówczesną modę młodzieżową.

Wystawa “Czas płynie, a młodzi wciąż pozostają tacy sami …” została przygotowana przez I Liceum Ogólnokształcące im. A. J. Czartoryskiego w Puławach oraz Towarzystwo Przyjaciół Puław i opublikowana na specjalnej podstronie internetowej Towarzystwa Przyjaciół Puław. Obserwując od kilku lat działalność tego stowarzyszenia muszę przyznać, że jest to zupełna nowość w działaniu tej organizacji, która – według mnie – skupia się w ostatnich latach zasadzie na organizowaniu koncertów muzyki klasycznej i występów poetycko-prozatorskich w Willi Samotnia. W przeszłości regularnie wydawane były przez tą organizację także książki na różne tematy historyczne związane z Puławami.

Postać Józefa Adamczewskiego jest dobitnym przykładem, że dokumentując codzienność, zwyczajne postacie i zdarzenia, można przysłużyć się przyszłym pokoleniom. Sama wystawa w formie fizycznej była również eksponowana przez krótki czas w holu dolnym Puławskiego Ośrodka Kultury “Dom Chemika”. W staranny sposób przygotowali ją uczniowie I Liceum Ogólnokształcące im. A. J. Czartoryskiego na uroczystości związane z obchodami 95-lecia szkoły, które zakończyły się w sobotę 24 września 2011 r.

• fragment internetowej wystawy zdjęć

Wystawa została przygotowana w ten sposób, że do fotografii wykonanych przez Józefa Adamczewskiego młodzież wykonała współczesne zdjęcia swoich koleżanek i kolegów uczących się w szkole. Zdjęcia z lat trzydziestych i te współczesne są na swój sposób bardzo podobne do siebie, gdyż pokazują młodych ludzi w podobnych pozach, sytuacjach, miejscach. Pod tym względem wystawa ta jest podobna do realizowanego przeze mnie w latach 2008-2010 cyklu “Puławy – czas i przestrzeń”, z tym że ja skoncentrowałem się na miejscach, architekturze, budynkach, a nie na ludziach.

Ekspozycję internetową poszerzono o 137 czarno-białych zdjęć wykonanych przez Józefa Adamczewskiego, czyli całą zachowaną kolekcję. Zdjęcia te były robione w różnych miejscach na terenie Puław. Adres do fotogalerii znajduje się na samym dole podanej wcześniej podstrony.