Harcerskie Centrum Komputerowe w Puławach

   r. (wtorek), godz. 9:30    Brak komentarzy do Harcerskie Centrum Komputerowe w Puławach

W drugiej połowie lat 80. XX w. istniało w Puławach Harcerskie Centrum Komputerowe (HCK). Była to pierwsza tego typu placówka w Polsce i została otwarta 15 września 1985 r. Harcerskie Centrum Komputerowe mieściło się w Puławskim Ośrodku Kultury „Dom Chemika” i powstało z inicjatywy Kwatery Głównej Związku Harcerstwa Polskiego.

HCK powstało z inicjatywy kilku osób. Sponsorami były dwie polskie firmy: Przedsiębiorstwo Zagraniczne „Polbrit” i Gdańskie Zakłady Elektroniczne „Unitra-Unimor”. Ta pierwsza przekazała na wyposażenie HCK zestaw składający się z 20 komputerów Spectrum ZX, 20 magnetofonów kasetowych, 2 stacje dysków 3,5 cala, 2 drukarki, 400 programów użytkowych. Natomiast „Unitra-Unimor” ofiarowała 10 monitorów kolorowych i 10 zielonych.

Z urządzeń elektronicznych znajdujących się w HCK mogli korzystać bezpłatnie: harcerze, zuchy, instruktorzy, młodzież szkolna, inteligencja techniczna, studenci Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie. Za symboliczną opłatą dostęp do sprzętu miała także młodzież niezrzeszona. Program pracy w HCK obejmował najpierw stopniowe wdrażanie w coraz trudniejsze zagadnienia, a później uczestnictwo w tworzeniu nowych programów na użytek HCK, ZHP i oświaty.

Za stworzeniem HCK w Puławach opowiadali się od samego początku druh harcmistrz Piotr Grząśko i naczelnik ZHP Ryszard Wosiński. HCK miało zapoczątkować edukację techniczną młodzieży na szeroką, ogólnopolską skalę i rozwinąć informatyzację wśród młodych ludzi.

Na uroczystość otwarcia HCK przybyli inicjatorzy, sponsorzy, władze miejskie, a także liczna grupa harcerzy. Po oficjalnym przecięciu wstęgi harcerze zasiedli przed komputerami i… w ruch poszły joysticki. 🙂 Natomiast panowie Piotr Grząśko, Ryszard Wosiński, Piotr Kempa (właściciel „Polbritu”), Michał Rukasz (dyrektor „Unitry-Unimoru”) zostali w tym czasie uhonorowani najwyższą odznaką puławską – medalem „Za zasługi dla Puław”.

Nadzór nad HCK sprawował Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika” oraz komenda Hufca ZHP im. Bohaterów Armii Ludowej w Puławach. Patronat medialny nad placówką objął młodzieżowy tygodnik „Na Przełaj”.

Pinterest

zajęcia w Harcerskim Centrum Komputerowym w Puławach; 3 października 1985 r.; fot. Janusz Filipczak; zdjęcie z zasobów Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta w Puławach

Kierownikiem technicznym HCK był mgr inż. Zenon Góra. HCK dostało wkrótce bezpłatnie również 384 gotowe programy, a także instrukcje obsługi i podręczniki. Wartość całego sprzętu oceniono na 18 mln zł. Przez pierwszy miesiąc z HCK korzystała wyłącznie grupa puławskich harcerzy, która już wcześniej miała styczność z komputerami, a także grupy uczniów z Zespołu Szkół Chemicznych (obecnie szkoła nazywa się Zespół Szkół Technicznych). Od połowy października ze sprzętu zgromadzonego HCK mogli korzystać też inne osoby. W okresie wakacji letnich i ferii zimowych z komputerów w HCK korzystały ponadto przebywające w Puławach grupy gości zagranicznych i koloniści, m.in. z Bułgarii, Czech, Niemiec, Węgier i Rosji.

Godzina pracy lub zabawy z komputerem kosztowała 50 zł w przypadku młodzieży szkolnej oraz 100 zł dla osób dorosłych. Dla porównania: w 1985 r. egzemplarz puławskiego dwutygodnika „Nasze Sprawy” kosztował 5 zł, mniej więcej tyle trzeba było zapłacić też bochenek chleba.

Ale dlaczego akurat Puławy? Komendant Hufca ZHP w Puławach Wiesław Dymkowski wyjaśniał, że w czasie trwania ostatniego zjazdu ZHP swoje wyroby reklamowało polsko-brytyjskie przedsiębiorstwo „Polbrit”. I to właśnie wtedy firma ta wysunęła propozycję wyposażenia jednego kompletnego centrum komputerowego. Po konsultacji z władzami miasta puławscy harcerze wysunęli własną kandydaturę. Do obsługi CHK zatrudnionych zostało 6 profesjonalnych informatyków w charakterze instruktorów. Komendantem chorągwianej szkoły instruktorów w Puławach był wówczas Ryszard Szewczyk. Właściciel firmy „Polbrit” deklarował, że świadomie zdecydował się na wsparcie harcerzy, wierząc, iż to właśnie oni mogą przejąć opiekę i organizację pracy na sprzęcie komputerowym i mogą stworzyć grupy dydaktyczne.

W lutym 1986 r. odwiedził Puławy pierwszy polski kosmonauta, zastępca komendanta Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie, płk Mirosław Hermaszewski. W trakcie spotkania z pracownikami miejscowego WKU gość opowiadał o przygotowaniach do swego lotu kosmicznego, później odwiedził Harcerskie Centrum Komputerowe.

W ciągu dwóch lat działalności puławskie Harcerskie Centrum Komputerowe przestało być jedynym tego typu ośrodkiem komputerowym w kraju. W większości miast wojewódzkich powstały wtedy, jak grzyby po deszczu, placówki o podobnym charakterze.

Pinterest

zajęcia w Harcerskim Centrum Komputerowym w Puławach; 3 października 1985 r.; fot. Janusz Filipczak; zdjęcie z zasobów Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta w Puławach

W 1987 r. komendantem HCK został Józef Małkowski, a z młodzieżą zajęcia prowadziło wtedy 5 osób. W ciągu roku szkolnego z komputerów mogły korzystać już w zasadzie wszystkie puławskie szkoły.

W kwietniu i maju 1988 r. zorganizowano wystawę grafiki komputerowej w holu górnym Puławskiego Ośrodka Kultury „Dom Chemika”. Był to wynik rocznej pracy dzieci uczestniczących się na zajęciach tzw. przedszkola komputerowego w HCK. Komputerowa wystawa liczyła ponad 40 prac wykonanych w oparciu o program „Art-Studio”.

Zmiany ustrojowe w kraju na przełomie lat 80. XX w. doprowadziły również do tego, że poprawiła się dostępność do komputerów. Po 1990 r. coraz więcej osób stać było na zakup komputera do domu, nie tylko Commodore, Atari, czy Amgię, ale również klasy PC. Nieco później popularne stały się kawiarenki internetowe, było ich też kilka w Puławach. W 1990 r. Harcerskie Centrum Komputerowe zaprzestało działalności w Puławskim Ośrodku Kultury „Domu Chemika”. Zwolnioną salę po pewnym czasu przeznaczono na miejsce zajęć dla młodzieży skupionej w Formacji Tanecznej „Pokus”.

Fotografia w nagłówku: <a title=”pixabay.com” href=”http://pixabay.com/pl/klawiatura-elektronika-klucze-122729/” target=”_blank”>pixabay.com</a>.